- فروشگاه ناب فایل کتاب و جزوه
پرسشنامه دیمتل بیمه الکترونیک دانلود مقاله انگلیسی جریان ریسک گریزی پکیج ایده های پولساز خرید اینترنتی و رفع مشکل اتصال به بانک مقاله انگلیسی Technology Sourcing in Multinational Enterprises به همراه ترجمه کامل فارسی دانلود مقاله انگلیسی logic coverage به همراه ترجمه کامل
فروشگاه ناب فایل، با کیفیت ترین و بهترین فایل ها را در زمینه های مختلف در اختیار شما دوستان عزیز قرار می دهد. قیمت اصلی هر فایل در صفحه پرداخت و دانلود فایل قرار دارد. سایر قیمتها نمایشی است.

آمورش جامع Word 2007

آمورش جامع Word 2007 آمورش جامع Word 2007 در این کـتاب الکترونیکی 374 صـفحه ای چـگونگی کـارکـردن بـا نـرم افـزار Microsoft Office Word 2007 بـه طـور جامـع و کـامـل و تـصـویـری آموزش داده شـده اسـت . اگـر شمـا قـصد داریـد که کـارکردن بـا ایـن نـرم افـزار را در حـد پـیـشرفته یاد بـگـیـرید ، پـس بـشتـابـیـد و ایـن مـقاله ی ارزشمنـد را تـهیه کنید . ... دریافت فایل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

شبکه های عصبی مصنوعی

شبکه های عصبی مصنوعی شبکه های عصبی مصنوعی این فایل با فرمت docx مروری کامل بر شبکه های عصبی , انواع و ساختار آن, کاربردهای شبکه عصبی در علوم و زمینه های مختلف و در نهایت پیاده سازی مثال هایی از شبکه عصبی در متلب و همچنین برنامه تشخیص دست خط فارسی به وسیله شبکه عصبی است که توسط نرم افزار JooneEditor طراحی شده است   ... دریافت فایل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

آمورش جامع Excel 2007

آمورش جامع Excel 2007 آمورش جامع Excel 2007 در این کتاب الـکترونـیـکی 252 صفـحه ای چگونـگی کـارکـردن با نـرم افـزار Microsoft Office Excel 2007 به طـور جـامـع و کامـل و تـصـویری آمـوزش داده شـده اسـت . اگر شـمـا قصـد داریـد که کـارکـردن بـا ایـن نـرم افـزار را در حـد پـیـشـرفـتـه یاد بـگـیرید ، پـس بـشتابید و ایـن مـقـالـه ی ارزشمند را تـهیه کنید . ... دریافت فایل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

آمورش جامع Word 2007

آمورش جامع Word 2007 آمورش جامع Word 2007 در این کـتاب الکترونیکی 374 صـفحه ای چـگونگی کـارکـردن بـا نـرم افـزار Microsoft Office Word 2007 بـه طـور جامـع و کـامـل و تـصـویـری آموزش داده شـده اسـت . اگـر شمـا قـصد داریـد که کـارکردن بـا ایـن نـرم افـزار را در حـد پـیـشرفته یاد بـگـیـرید ، پـس بـشتـابـیـد و ایـن مـقاله ی ارزشمنـد را تـهیه کنید . ... دریافت فایل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

آموزش جامع و کامـــل نظریـــه زبــان هــا و ماشیـــن ها به همراه نکات کلیدی

آموزش جامع و کامـــل نظریـــه زبــان هــا و ماشیـــن ها به همراه نکات کلیدی آموزش جامع و کامـــل نظریـــه زبــان هــا و ماشیـــن ها به همراه نکات کلیدی این کتاب آموزشی مربوط به درس نظـــریه زبــان ها و ماشیـــن ها بــوده شــامــل نکــات فراوانــی است که خود استـــاد دکتر جـــــوادی در هیچ جای دیــــگری بیـــان نکرده است و صرفـــا مربوط به کلاس خصوصی فوق العاده ایشان مربوط به کنکور ارشد بوده که در این فایل بیان شده است. کتـــابـــی کامل برای درس نظـــــریه زبان ها و ماشی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

آمورش جامع Excel 2007

آمورش جامع Excel 2007 آمورش جامع Excel 2007 در این کتاب الـکترونـیـکی 252 صفـحه ای چگونـگی کـارکـردن با نـرم افـزار Microsoft Office Excel 2007 به طـور جـامـع و کامـل و تـصـویری آمـوزش داده شـده اسـت . اگر شـمـا قصـد داریـد که کـارکـردن بـا ایـن نـرم افـزار را در حـد پـیـشـرفـتـه یاد بـگـیرید ، پـس بـشتابید و ایـن مـقـالـه ی ارزشمند را تـهیه کنید . ... دریافت فایل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

آموزش جامع و کامـــل نظریـــه زبــان هــا و ماشیـــن ها به همراه نکات کلیدی

آموزش جامع و کامـــل نظریـــه زبــان هــا و ماشیـــن ها به همراه نکات کلیدی آموزش جامع و کامـــل نظریـــه زبــان هــا و ماشیـــن ها به همراه نکات کلیدی این کتاب آموزشی مربوط به درس نظـــریه زبــان ها و ماشیـــن ها بــوده شــامــل نکــات فراوانــی است که خود استـــاد دکتر جـــــوادی در هیچ جای دیــــگری بیـــان نکرده است و صرفـــا مربوط به کلاس خصوصی فوق العاده ایشان مربوط به کنکور ارشد بوده که در این فایل بیان شده است. کتـــابـــی کامل برای درس نظـــــریه زبان ها و ماشی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

جزوه کلاس خصوصی معماری کامپیوتر دکتــــر اجلالـــی

جزوه کلاس خصوصی معماری کامپیوتر دکتــــر اجلالـــی جزوه کلاس خصوصی معماری کامپیوتر دکتــــر اجلالـــی جزوه درس معماری کامپیوتر برای دانشجویان کارشناسی و داوطلبین ارشد رشتـه کامپیوتر  به زبانــی شیوا و ساده کل مطالب معماری کامپیوتر هم برای آزمون ارشد کامپیوتر و هم برای امتحانات پایان ترم معماری کامپیوتر دانشگاه ها ارائه می کند ، مطالب این کتاب در کلاس خصوصی استاد اجلالی برداشت شده و بسیار راحت مطالب توضیح داده شده است. شما با ... دریافت فا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان
تعداد صفحه(32):